DELA

Byggnadsinspektör blir biträdande

Stadsstyrelsen beslutade på sitt senaste möte att byggnadsinspektör, och förvaltningschef för byggnadsinspektionen, Leif Andersson flyttas från sin tjänst till tjänsten som biträdande byggnadsinspektör. Den biträdande byggnadsinspektörstjänsten har varit vakant, så omplaceringen orsakar inte någon utökning av tjänster.

Leif Andersson har gett sitt samtycke till bytet. (eh)