DELA

Bygglovsärende kan inte hemligstämplas

Långt ifrån alla handlingar kan hemligstämplas. Tvärtom, offentlighetslagstiftningen kräver att det allra mesta i den kommunala verksamheten sker öppet.
Det får en invånare i Saltvik nu erfara. Mannen lämnade in ett klagomål på hur ett bygglov har hanterats i den kommunala processen och krävde samtidigt att handlingarna skulle hemligstämplas.
Det går inte enligt lagen, konstaterar kommunen, som också har beslutat att klagomålet och ersättningsanspråken förkastas eftersom bygglovet hanterats helt enligt gällande lagstiftning och kommunens interna regelverk. (tt-s)