DELA

Bygglov för ladugård på Haddnäs gård

Barbro Carlsson och Conny Rosenberg på Haddnäs gård i Lemland har fått bygglov för en lösdriftsladugård på 960 kvadratmeter och en gödselplatta om 214 kvadratmeter på fastigheterna Haddnäs 1:28 och 1:29 Övergård i Haddnäs.

En förutsättning för bygglovet är att fastigheterna slås ihop. Lemlands och Lumparlands byggnads- och miljönämnd beviljade lovet efter att en ansökan om sammanslagning lämnats in. (pd)