DELA

Bygge påverkar den lätta trafiken

Ombyggnaden av Övernäs skola i Mariehamn kommer under det närmaste året att påverka både på gång- och cykeltrafik och motionsslingan.

Staden meddelar att den gång och cykelväg som löper norr om skolområdet, mellan Idrottsgården / Neptunigatan och vidare mot Östra Skolgatan, inte kan användas för genomfartstrafik och rekommenderar i stället cykelvägarna längs Östra och Västra Skolgatan

Den del av motionsslingan vid Idrottsparken som är runt grusplanen norr om skolan stängs. Slingan kommer nu att vika av tidigare och riktas längs en befintlig gångstig. (tt-s)