DELA

Byggde på annans mark

En person har uppfört byggnader av lättare konstruktion på annans mark i Mariehamn utan lov.
Trots markägarens uppmaning om att flytta eller riva byggnaderna har det inte gjorts. Polisen betecknar det hela som besittningsintrång. (ak)