DELA

Budgetpengar för Ytternäs skola

Stadsfullmäktige har godkänt ett tilläggsanslag på 390 000 euro i årets investeringsbudget för att slutföra utbyggnaden av Ytternäs skola.

På grund av förseningar i arbetet har kostnader på drygt 336 000 euro uppstått i år trots att en budget helt saknades.

Men bygget ser ut att bli billigare än vad staden först räknade med. Projektbudgeten på 2,1 miljoner underskrids med cirka 250 000 euro. (pd)