DELA

Budgetöverskott försvann i Saltvik

SALTVIK. Ett överskott på över 250.000 euro krympte till 5000 efter fullmäktiges budgetbehandling.
Kommunstyrelsen i Saltvik skrev ett överskott på 251.000 euro i sitt budgetförslag i oktober. Inför måndagens fullmäktigemöte hade det förslaget redan krympt till 14.000 euro, och kapades sedan ytterligare av kommunfullmäktige ner till 5000. Detta efter att Åsub presenterat nya skattekalkyler.
Orsaken till den nu nästan obefintliga summan är bland annat minskade landskapsandelar och att skattesatsen sänktes med 0,25 procent. Som en följd av skattesänkningen försvann 69.000 euro i intäkter.
– Och skatteintäkterna för 2008 minskade med 180.000 euro, säger kommundirektör Kerstin Alm.
Därtill ökade man driftskostnaderna med 9000 euro och godkände en heltidstjänst till äldreomsorgen. Man avsatte även 7.000 euro för sopkärl till turister och 5.000 euro för att utreda hur Saltviks kommun ska kunna sköta sin sophantering själva.
Kerstin Alm säger att det nya resultatet inte är katastrofalt.
– Vi har en solid ekonomi, men visst skulle det vara önskvärt att ha mer plus.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax