DELA

Budgetminus i Lumparland

Budgetförslaget i Lumparland för 2019 visar ett underskott på
26 546 euro. Den främsta orsaken är att landskapsandelarna minskar och inte kompenseras av utökade skatteintäkter.

Även investeringsutgifterna är högre nästa år. Det framgår ur Lumparlands kommunfullmäktigeprotokoll. (jo)