DELA

Budget och skatter i stadsstyrelsen

På torsdag behandlar stadsstyrelsen i Mariehamn stadens budget för 2014 och ekonomiplan för 2015 och 2016 och på agendan finns också inkomstskatten, fastighetsskatten och hundskatten.
Hur förslagen från stadsledningen ser ut vet man ännu inte, det krävs först ett beslut innan siffrorna blir officiella.
På torsdagens föredragningslista finns dessutom bland annat den stadsplan över hotelltomten på Lotsberget som nyligen godkändes i stadsutvecklingsnämnden och så skall stadsstyrelsen fundera på hur de skall tackla infrastrukturnämndens beslut att inte sälja lärarbostäderna vid Strandnäs skola. (tt-s)