DELA

Budget 2012 till utskott – tilläggsbudget i mars

LAGTINGET. Nu när budgetdebatten i lagtinget är avslutad för den här rundan skickas budgetförslaget till finans- och näringsutskottet för behandling. Där får de nya regeringspartierna en möjlighet att sätta sin prägel på det innan förslaget återkommer till lagtinget.
Den nya landskapsregeringen presenterar också ett förslag till första tilläggsbudget 2012 i mars då man gör tydligare linjedragningar för sin politik. (ns)