DELA

Budd blir inte tingsdomare

Jens-Eriks Budd är inte längre aktuell som ny domare i Ålands tingsrätt. Han har dragit tillbaka sin ansökan. Till tidningen Åland säger Budd att efter att ha gjort en helhetsbedömning insåg han att det var bättre att vara landskapsåklagare.
Budd vikarierar Roger Eriksson fram till den första oktober 2011, medan Eriksson är kansliminister i Ålands landskapsregering. Budds ordinarie tjänst är som häradsdomare vid Egentliga Finlands åklagarämbete. (ns)