DELA

Budd återfår åklagartjänst

Tidigare landskapsåklagare Jens-Erik Budd, som nyligen friades från mutanklagelser av högsta domstolen, kan återgå till sin tjänst som häradsåklagare i Åbo, meddelar riksåklagarämbetet.

Ledande häradsåklagaren i Åbo har i uppdrag att underhandla med Budd om hur återgången formellt ska ske. Tidigare har meddelats att Budd kommer att få den halva lön som drogs in när brottsutredningen inleddes i juni 2015.

Budd har varit avstängd från sin tjänst över två år. Den kvinna som var en av parterna i målet har fällts för falsk angivelse. (ao)