DELA

Bryggbesvär i Kastellholm förkastades

Det blir ingen prövning av landskapsregerings beslut att bevilja företaget MT Casino rätten att arrendera ett vattenområde i Kastelholm i Sund.
Högsta förvaltningsdomstolen har ”undanröjt den besvärsanvisning som har givits till sökanden och avvisat målet utan prövning” konstaterar landskapsregeringen och antecknar detta till kännedom.
Den så kallade bryggstriden i Kastelholm, som kretsar kring en 30 meter lång flytbrygga, har pågått sedan 2006. De som tvistat är aktieägare i ett bostadsaktiebolag i området, Bostads ab Golfhus.(ab)