DELA

Brunn borras vid Föglös idrottsplats

Kultur- och fritidsnämnden i Föglö har avsatt 3 000 euro för att lösa vattentillgången för bland annat duschar och avlopp i servicehuset vid Granboda idrottsplan. För tillfället saknas en funktionsduglig brunn.

Kostnaden för att borra en vattenbrunn där är beräknad till mellan 6 000 och 8 000 euro. Idrottsföreningen FUIA sköter alla praktiska arrangemang kring anläggandet samt står för de resterande kostnaderna genom bidrag från Ålands penningautomatförening samt egna medel, enligt nämndens beslut. (ij)