DELA

Broprojekt över Brändöström fortsätter

Geotekniska undersökningar görs nu för en ny bro över Brändöströ, en fortsättning på det arbete som gjordes i projektet 2015. Nu fortsätter man projekteringen och inleder vägplaneprocesserna för del 1 och del 2 av projektet.

– Del ett omfattar utbyte av bron över Brändöström och trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen vid Sanda. Del två omfattar trafiksäkerhetsförbättringar i Sommarö by samt ny väg från Sommarö by till Hasterboda och en ny hamn i Hastersboda, säger projektchef Ian Bergström. (hh)