DELA

Brobygge planeras för 241 000

Planeringen av brobygget över Karlbyströmmen på Kökar beräknas kosta 241 000 euro. Uppdraget omfattar upprättande av förfrågningsunderlag, entreprenadhandlingar, nödvändig teknisk projektering och rådgivning under upphandlings- och entreprenadskedet samt upprättande av relationshandlingar. Uppdraget tillföll WSP Sverige ab.

Den nuvarande bron över Karlbyströmmen har både beständighets- och bärighetsproblematik och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027. (hh)