DELA

Britt Lundberg till möte i Cardiff

Lagtingets talman Britt Lundberg (C) åker i dag till Cardiff i Wales för att delta i ett möte för talmän i lagstiftande parlament inom EU.
På mötet ska talmännen för de lagstiftande parlamenten bland annat diskutera frågor om gränsöverskridande samarbete och utbyta kunskap sinsemellan.
– Det är viktigt att skapa former för en utveckling av samarbete lagstiftande parlament emellan. Både för att inspireras av vad andra gör och dra lärdom av andras eventuella misstag, säger Britt Lundberg, i ett pressmeddelande.
Också EU:s gemensamma jordbrukspolitik mellan åren 2014 och 2020 finns med på dagordningen, liksom diskussioner kring utvecklingen av den så kallade subsidiaritetskontrollen. Det är en mekanism som gör att parlamenten kan protestera när EU lagstiftat överstatligt om sådant som kanske borde skötas regionalt istället. (ma)