DELA

Brister åtgärdade av djurhållare

Fyra ärenden som rör misstänkta brister i djurhållningen som ÅMHM tog emot i höstas har nu avslutats utan vidare åtgärder. Det framgår på myndighetens hemsida.

I två av fallen hade ägarna åtgärdat de brister som myndigheten upptäckte, och i de två andra framkom inga brister i förhållande till lagstiftningen. Anmälningarna inkom mellan den 24 oktober och 19 december 2019. (ss)