DELA

”Bristande åländsk självtillit”

– Hur tänkande människor på fullt allvar ändå tycker att klumpsummesystemet är så tryggt är för mig fullständigt obegripligt. Men det är helt klart ett utslag av den bristande självtilliten i det åländska samhället.
Det sade Ålands framtids Anders Eriksson i gruppanförandet.
Han vände sig emot det som många tycker i dag, också politiker: ”Vi har det så bra som vi har det.”
– Den dag botten går ur den finska statsekonomin går den per automatik också ur den åländska samhällsekonomin. Trots att kanske hjulen snurrar för fullt här på Åland. (uw)