DELA

Brist på kultur i kulturhuset?

LAGTINGET. Finns det en risk för att kulturen får en mycket undanskymd roll i Alandica Kultur och Kongress som är under konstruktion? Lagtingsledamoten Viveka Eriksson (lib) frågade under fredagens frågestund vad landskapsregeringen har gjort för att garantera kulturaktiviteterna i huset.
Kulturministern Camilla Gunell (s) svarade att landskapet står för bygget och att man ännu inte vet vad driftsbolaget ämnar göra.
– Det är för tidigt att gå in med samhällsfinansierad kulturproduktion.
Viveka Eriksson uttryckte förvåning över svaret.
– Vi vet alltså inte om kulturen har en plats i huset. I avtalet borde kulturintressena vara tryggade.
Camilla Gunell uttryckte i sin tur förvåning över att Viveka Eriksson för fram sina farhågor nu.
– Det här har varit grunden för min tveksamhet till projektet hela tiden. (as)