DELA

Brist på erfarenhet inget hinder för ÅHS

De sex personer, av elva sökande, som har tagits ut för intervju för tjänsten som ny förvaltningschef för ÅHS uppfyller samtliga de krav som ställts, men två av dem saknar erfarenhet inom sjukvården.
– Det ser vi inte som något hinder. Sjukvårdskompetensen finns i huset för övrigt och förvaltningschefen har inte sista ordet i medicinska frågor, säger styrelseordförande Torbjörn Björkman.
Kompetenskraven är lämplig högskoleexamen och dokumenterad erfarenhet av ledarskap och förvaltning. Sjukvårdsadministration är inte något krav, utan se som en merit, enligt annonsen.
Intervjuerna påbörjas nästa vecka. (cl)