DELA

Brist på barnomsorgsplats

MARIEHAMN. Efter nyår finns det bara fem lediga heldagsplatser, samtliga i södra staden, och sju halvdagsplatser inom barnomsorgen i Mariehamn.
Det betyder att det kommer att bli brist på dagisplatser eftersom det brukar komma in minst ett 20-tal ansökningar under våren. Några daghem har redan tagit emot fler barn än det finns inrättade platser, och utredning pågår om att bereda plats för ytterligare sju barn på Wäktars i innerstan.
En familjedagvårdare har gått i pension i höst och en ny har anställts som tar hand om fyra barn efter nyår.
Socialnämnden har ett budgetförslag om ett nytt gruppfamiljedaghem under nästa år, men nyanställningar är inte aktuella. Stadsstyrelsen behandlar just nu förslaget om att Nyängen ska byggas ut med en avdelning i sommar. Inte heller här finns pengar för ny personal och det blir antagligen aktuellt med en tilläggsbudget.
Det totala antalet platser inom stadens barnomsorg är i år 478. (ao)