DELA

Brev skapade ryktesspridning

Ska det bli bara tre kommuner på Åland i framtiden? Den frågan ställdes efter att landskapsregeringen i ett brev informerat kommunerna om att man nu godkänt anbudshandlingarna för tre kommunutredningar.

– Nej, nej, det är ett missförstånd, säger minister Nina Fellman (S).

– För Mariehamns del behövs ingen utredning eftersom staden inte ska slås ihop med andra kommuner. De tre utredningarna gäller enligt tidigare beslut Södra Åland, Norra Åland och Skärgården. (tt-s)