DELA

Bredbandsbygge börjar 1 juni

Anbudstiden för fibernätsutbyggnaden i Brändö och Kumlinge har förlängts till den 11 maj.
– Det hela är ett stort projekt med många inblandade företag och en del av dem har begärt att tiden skulle förlängas, förklarar projektledaren Fredrik Husberg.
Projektets storlek är uppemot 2 miljoner euro och handlar om att lägga bredbanskabel både till sjöss och i luften, mellan Vårdö och över till fasta Finland.
När anbuden kommit in ska Brändö och Kumlinge kommuner besluta om vilka företag som ska utföra jobben.
Den förlängda anbudstiden försenar inte projektet. Enligt planerna ska den första meter kabel läggas i sjön den 1 juni i sommar. (ka-f)