DELA

Bråttom med ny barnskyddslag

Om inte landskapsregeringen agerar snabbt har Åland inte någon barnskyddslag efter årsskiftet. Den lag som nu gäller försvinner i och med att en ny träder i kraft i riket den 1 januari 2008. För Ålands del gäller det nu att antingen ta den nya finska lagen som en blankettlag eller föra in ändringar i den gällande lagen.
Det tredje alternativet är att stifta en egen Åländsk lag, men det ser landskapsregeringens förvaltningschef Arne Selander som orealistiskt.
– Personalen inom socialförvaltningen vill ta den nya finska lagen och följa med utvecklingen.
Den nya lagen ställer krav på organisatoriska förändringar i kommunerna, bland annat ska man jobba i ”team”.
– Lagen ställer högre krav på kommunerna samtidigt som den kan ge ett bra stöd i arbetet eftersom den beskriver barnskyddsarbetet, säger Arne Selander som också anser att den kommande lagen är ett steg framåt när det gäller barnens bästa. (as)