DELA

Bränslestationer´fick anmärkningar

Vid en granskning som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet gjort tillsammans med brandmyndigheten vid 21 bränslestationer på Åland uppdagades flera allvarliga brister. Bland annat noterades förorenad mark, obesiktigade cisterner och bränslerör i vattnet.
De kontrollerade verksamheterna förvarar minst tio kubikmeter fordonsbränsle och har en sammanlagd försäljningsvolym upp till 1.500 kubikmeter per år. Endast fem av verksamheterna klarade sig utan några krav på vidare åtgärder. De andra bränslestationerna ska bland annat sanera sina områden, täta spillzoner och införa olika kontrollrutiner.
Petroleumprodukter innehåller både miljö- och hälsoskadliga ämnen som även i låga koncentrationer kan skapa allvarliga problem, noterar ÅMHM.
– Det är viktigt att även verksamheter med mindre omfattande kemikaliehantering tar sitt miljöansvar. Kunskap om den egna verksamhetens miljöpåverkan är en grundförutsättning för att uppnå ett gott miljöskydd, säger tf miljöskyddsinspektör Jesper Svanfelt i ett pressutskick. (mt)