DELA

Bränslegrottan ska vattenfyllas

Mariehamn Enerexit Ab:s bränslegrotta, vars oljesanering blev väldigt omfattande, dyr och uppmärksammad förra hösten, ska nu låtas fyllas upp med inströmmande grundvatten.

Enligt ett pressmeddelande från i måndagskväll har Ålands miljöskydds- och hälsomyndighet, ÅMHM, godkänt bolagets plan för att avsluta grottans användning.

Enerexit har anlitat en konsult som gjort en riskbedömning och gett förslaget. Enligt konsulten är de kvarvarande mängderna oljekolväten så små att man kan låta grottan vattenfyllas, vilket tar något år, beroende på mängden nederbörd. Tidigare har cirka 2 500 kubikmeter vatten årligen pumpats ut. Prover ska tas regelbundet för att att kontrollera mängden kolvätefraktioner och aromatiska föreningar. (eh)