DELA

Brändöskatten kan sänkas

Kommunstyrelsen vill sänka skattesatsen i kommunen med en halv procentenhet, från 18 till 17,5 procent.
– Det är det nya landskapsandelsystemet som möjliggör en sänkning, förklarar kommundirektör John Wrede.
Skattesänkningen innebär ett inkomstbortfall motsvarande knappa 35.000 euro.
Fastighetsskatten, som i praktiken enbart är en skatt om 0,9 procent på fritidsbostäder, föreslås bli oförändrad. Den ger i nästa års budget en inkomst om 26.000 euro.
Fullmäktige tar ställning till skatten den 8 november. (ka-f)