DELA

Brändös budget 2010 godkändes

Kommunfullmäktige gjorde endast små ändringar i kommunstyrelsens budgetförslag för år 2010. Bland annat strök man förslaget på att utöka bibliotekariens arbetstid.
Man utsåg även en representant och en ersättare till Ålands skärgårdsnämnd 2010-2011. Det blev återval och fullmäktiges ordförande Mathias Eriksson fortsätter som ordinarie med kommunstyrelsens ordförande Margaret Lundberg som ersättare. (ns)