DELA

Brändöborna är färre än någonsin

BRÄNDÖ. Vid månadsskiftet september-oktober slog kommunen ett ovälkommet rekord. Man hade nämligen färre invånare än någonsin. Invånarantalet i kommunen uppgick då till 486 personer.
– Vi måste försöka jobba långsiktigt och hoppas på att det vänder, säger kommundirektör John Wrede.
Han påpekar också att man i kommunen satsar på planerade områden för bostadsbyggande för att öka intresset för att bo i Brändö. (ns)