DELA

Brändöbor fick bensin i oljetanken

När Shell i veckan levererade brännolja till ett antal hushåll i Brändö hade oljan i misstag blandats med bensin. Det finns en klar explosionsrisk vid en sådan händelse, men ingen olycka inträffade innan Shell kunde byta ut oljan i fastigheterna.
– Genast när vi upptäckte det tog vi kontakt med kunderna. Det var väl en tre-fyra hushåll i Brändö och lika många på fastlandet, säger Shells lagerchef på Åland Timo Rautatammi.
Oljan levererades med tankbil från Åbo.
– Jag har inte sett rapporten, men i något skede hade bottenventilerna i tankbilen öppnats mellan två sektioner efter någon lossning och olja och bensinen blandats samman. (uw)