DELA

Brändö vill hitta bra Medis-lösning

Kommunstyrelsen ska nu skriva till Mariehamns stad för att hitta nya lösningar på hur kursverksamheten vid Medborgarinstitutet ska organiseras och finansieras. Många Brändöbor är missnöjda med hur Medis fungerar i kommunen.
I brevet föreslås att samtliga kommuner och staden samlas för att diskutera situationen och försöka hitta lösningar. (ka-f)