DELA

Brändö välkomnar ett tiotal flyktingar

BRÄNDÖ. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att ta emot ett tiotal flyktingar.
En arbetsgrupp har utrett Brändös möjligheter och den anser att det finns förutsättningar för att framgångsrikt kunna ta emot och integrera flyktingar.
Kommunen är också beredd att ta det ekonomiska ansvar som mottagande av flyktingar innebär.
– Detta inom rimliga ekonomiska ramar som måste prövas vid varje tillfälle, det heter i styrelseprotokollet.
Nu ska också fullmäktige säga sitt i flyktingfrågan. (ka-f)