DELA

Brändö valde kommunstyrelse

Tommy Öström leder Brändös kommunstyrelse de två närmaste åren med Marja Tuomola som viceordförande.

Det bestämdes vid fullmäktiges senaste möte. I styrelsen sitter också Hans-Olof Gustafsson, Mari Sjöman och Mathilda Öström.

Ralf Sandberg ersätter Sven Sjöblom i den byggnadstekniska nämnden efter att Sven Sjöblom flyttat från kommunen.

Jonny Karlström och Margaret Lundberg föreslås bli kommunens representanter i landskapets skärgårdsnämnd. (ka-f)