DELA

Brändö tackar nej till Kumlinge

BRÄNDÖ. Kommunstyrelsen i Brändö tackar nej till Kumlinges inbjudan att delta i utredningen om eventuell kommunsammanslagning med Kökar och Sottunga. Motiveringen är att Brändö inte anser att Brändö-Kumlinge-Kökar och Sottunga är en möjlig kombination geografiskt och ekonomiskt. Brändö kommun vill fortsätta som självständig. Om det inte är möjligt och man tvingas till sammanslagning så är alternativet i första hand Brändö-Kumlinge-Vårdö eller Brändö-Kumlinge i andra hand.

Kommunstyrelsen är öppen för diskussion med skärgårdskommunderna kring vilka kommunkombinationer man vill utreda. Definitivt beslut om utredningarna tas i så fall av fullmäktige efter folkomröstningen. (ikj)