DELA

Brändö söker trafikstöd

Brändö kommun har ansökt om understöd för årets kollektivtrafik inom kommunen. Kollektivtrafiken drivs genom tre taxibilar med varsitt trafiktillstånd.

I sin ansökan skriver kommunen att kollektivtrafiken under förra året uppgick till knappa 46 000 euro i nettokostnader, varför man nu ansöker om högsta möjliga understöd.

Antalet personer i kommunen som åkt kollektivt har ökat, ”vilket bör uppfattas som positivt ur ett hållbarhetsperspektiv”, skriver kommunen i sin ansökan. (ff)