DELA

Brändö satsar på nybygge

BRÄNDÖ. Kommunstyrelsen har beslutat att köpa ett markområde på cirka 19,4 hektar av Ålands norra skärgårdsförsamling. Köpesumman är 65.000 euro. Köpet ska ännu godkännas av kommunfullmäktige.
Köpet är en del av kommunens vilja att erbjuda sina invånare och även inflyttare tomter för egnahemshus.
Kommunen har också budgeterat medel för att gå med i fastighetsbolag som bygger radhus. Men hittills har inget av de existerande fastighetsbolagen visat intresse för att bygga radhus.
Det finns ett behov i kommunen av fler lägenheter. Därför har kommunstyrelsen nu beslutat att inleda ett samarbete med Ålands bostadsrättsförening rf för att hitta en lösning som resulterar i nya bostäder i kommunen. För ändamålet tillsatte kommunstyrelsen en arbetsgrupp bestående av Margaret Lundberg, Roger Husell, Anna-Lena Eriksson och kommundirektör John Wrede.
Inom september ska arbetsgruppen presentera ett förslag på typ av byggnad, antal och typ av bostäder, placering, pris och målgrupp. Sedan ska kommunen hålla ett informations- och diskussionstillfälle i november för att se om det finns intresse för en bostadsrättsförening i Brändö. (ns)