DELA

Brändö omvalde fullmäktigeledning

BRÄNDÖ. Fullmäktige omvalde Mathias Eriksson till ordförande för år 2011 och Jonny Karlström till viceordförande för samma period.
Fullmäktige befriade också Anita Husell-Karlström från uppdraget som ordförande i biblioteks- och kulturnämnden och utsåg Maria Wrede till ordförande för resten av mandatperioden 2008-2011. (ns)