DELA

Brändö ökar borgen för fiberkabellån

BRÄNDÖ. Andelslaget Brändö-Kumlinge fiber(BKF) begär ökad borgen från Brändö och Kumlinge. Tidigare har kommunerna borgat för lån på 500.000 euro var. Det utökade borgensåtagandet som andelslaget begär är på 100.000 euro per kommun. Då uppgår den sammanlagda borgensåtagandet för Brändös del till 600.000.
Fiberkabeln som byggs i Brändö och Kumlinge har drabbats av förseningar, men nu är nätets färdigställande i sikte. Kommunstyrelsen beslöt att föreslå för kommunfullmäktige att anhållan beviljas och att samma villkor för denna borgen gäller som för den tidigare. (ns)