DELA

Brändö och Kumlinge gör annonsblad

Brändö och Kumlinge har beslutat att trycka ett gemensamt annonsblad innehållande den service som erbjuds i de två kommunerna.
Bladet trycks i fyrfärg och delas ut till kommunernas alla bofasta och fritidsboenden. Första utgåvan kommer i maj och den andra i juni.
Man har satsat på kvalitet eftersom tanken är att bladet ska sparas.
Annonsbladet finns också tillgängligt på färjor och turistanläggningar. (mis)