DELA

Brändö lax får landskapsstöd

Landskapsregeringen har beslutat att ge Brändö lax stöd för inköp av utfordringsteknik. Investeringen är i linje med landskapsregeringens målsättning att befrämja utvecklingen av utfodringstekniken inom fiskodlingen samt förbättra näringens konkurrenskraft genom rationalisering av verksamheten.
Landskapsregeringen beslöt att bevilja strukturstöd på 30 procent av de godtagbara kostnaderna eller högst 11.035 euro. EU:s andel av stödet är 3.678 euro och landskapets andel 7.357 euro. (as)