DELA

Brändö köper mera mark

BRÄNDÖ. Kommunen köper en halv hektar mark för 7.500 euro beslöt kommunfullmäktige på sitt senaste möte. Markområdet är beläget inom det område som kommunen planerar för bostadstomter i Brändöby.
Området ägdes av privatpersoner och ligger i det område som kommunen tidigare köpte av Brändö-Kumlinge församling. (ns)