DELA

Brändö först med nytt stöd för vägar

Brändöfullmäktige har beslutat att också enskilda vägar ska kunna få kommunalt stöd.
Detta handlar alltså om vägar som färre än tre året-om-hushåll använder.
Vägfrågorna har diskuterats ingående i de kommunala organen i ett par års tid. Nu är ett regelverk klart. Minst två fast boende hushåll måste finnas vid vägen som måste vara minst 300 meter lång.
– Syftet är att vägbyggandet inte ska vara en tröskel för inflyttare, säger kommundirektör John Wrede. Man undviker på det här viset också att vägfrågorna blir budgetfrågor som kan komma att handla om enskilda personers rätt till väg eller inte rätt till väg..
Han antar att Brändö är första och enda kommun som utarbetat ett sådant här regelverk.
Nu budgeteras en summa som läggs i en kommunal pott. Det har talats om två gånger den maximala bidragssumman, det vill säga 60.000 euro. Ändå erhåller som mest 75 procent av kostnaden för vägen. (ka-f)