DELA

Brändö bildarbostadsrättsförening

 BRÄNDÖ. Kommunstyrelsen beslöt att försöka bilda en bostadsrättsförening i kommunen i samarbete med privatpersoner. Kommunen och Brändö lax kan gå in som medlemmar utöver privatpersoner.
– En förhoppning var att Ålands bostadsrättsförening skulle byggt något i Brändö och vi skulle gått med som medlemmar, men de meddelade att de inte är beredda till det, säger kommundirektör John Wrede.
Det behövs lägenheter i kommunen och om det blir ett bygge handlar det förmodligen om radhus.
Kommunstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag till bostadsrättsförening och utreda hurdana bostäder det ska handla om. I arbetsgruppen sitter Anna-Lena Eriksson, Emelie Bergendahl, Roger Husell och John Wrede. (ns)