DELA

Brändö avvaktar i flyktingfrågan

BRÄNDÖ. Kommunfullmäktige behandlade vid senaste mötet frågan om flyktingmottagande. Frågan återremitterades till kommunstyrelsen.
– Fullmäktige vill ha mer kunskap om hur det går till, vad kommunen förväntas göra och vilka kostnader som ersätts av staten, säger fullmäktiges ordförande Jonny Karlström.
Thomas Sjöman och Jonny Karlström omvaldes som vice ordförande respektive ordförande för fullmäktiges presidium. (eh)