DELA

Brandlarm på lagerhotell

Automatiskt brandalarm utlöstes på måndagens eftermiddag vid lagerhotellet i Hammarland. Ingen brand förekom och orsaken varför en rökdetektor utlösts är okänd.
Hammarlands FBK samt Gottby FBK kom till plats och återställde larmet. (ka-f)