DELA

Bråda dagar i Bryssel

Regionkommitténs sjätte mandatperiod och 110:e plenarsesssion inleddes förra veckan i Europaparlamentet i Bryssel. Den finländska delegationsmedlemmen Markku Markkula valdes till ordförande för Regionkommittén. Gun-Mari Lindholm med Wille Walve som ersättare kommer att ingå i arbetsutskotten Civex och Sedec.

Till det nya utskottet Sedec hör ärenden inom det socialpolitiska området samt sysselsättning och utbildning så väl som den allmänna som yrkesutbildningen. Civexutskottet samordnar arbetsgrupper och rådgivande kommittér.

– Det har varit bråda dagar, plenum, gruppmöten och nationella möten. Vi ålänningar hör till partigruppen EPP vilken har 126 ledamöter i Regionkommittén, endast cirka 15 procent är kvinnor vilket var en fråga som jag tog upp i samband med gruppens val till och representation i de olika utskottens presidium. Frågan ledde till att ett flertal manliga ledamöter avböjde sin kandidatur till förmån för en kvinna, säger Gun-Mari Lindholm. (hh)