DELA

Bra oktobersiffror för åländska hotell

Åsubs statistik för hotellen visar att antalet övernattningar i oktober ökade med drygt 17 procent jämfört med i fjol. Totalt registrerades 9 997 övernattningar.
De finländska övernattningarna ökade med drygt 22 procent, de svenska med åtta procent och de utländska med nästan 41 procent. Cirka 53 procent av gästerna kom från Finland, 40 från Sverige.
– Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet. Siffrorna för oktober 2013 baseras på uppgifter för 17 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 25 procent. I september var den siffran 35 procent, skriver Åsub.
Drygt 67 procent av gästerna har uppgett fritid som orsaken till sitt besök, 32 arbete.
Också om man ser till hela 2013 har övernattningarna ökat. Det noteras 181 600 övernattningar vilket är nästan 4 000 eller 2,2 procent fler än under de tio första månaderna i fjol. (tt-s)