DELA

Bra möbler får köpa Nåtötomt

Landskapsregeringen ändrar sig och säger nu ja till att att företaget Bra Möbler på Åland får köpa ett cirka 10 000 kvadratmeter stort tomtområde från Öfvergårds lägenhet i Lemland, Nåtö.

Företaget fick i höstas avslag bland annat med motiveringen att det i ansökan inte framgår hur området skall användas.

Bra möbler har kompletterat sin ansökan och förklarar att bolaget tänker utvidga sin verksamhet genom att bygga ett bostadshus med en eller flera lägenheter som hyrs ut till den egna personalen eller andra intresserade.

Jordförvärvstillståndet beviljas under förutsättning att fastigheten inte används för andra ändamål än uthyrningsverksamhet. (tt-s)