DELA

Bra lönsamhet för Nordea på Åland

Nordea bank Åland noterar en fortsatt god volymtillväxt och lönsamhet för årets första halvår.
Stigande marknadsräntor är den största förklaringen och fortsättningsvis är det många som vill bolåna.
Speciellt lönsamheten har vuxit kraftigt, kontorets intäkter uppvisar en ökning på 23,1 procent jämfört med samma tid ifjol, skriver Nordea på Åland i ett pressmeddelande i och med årets andra kvartalsrapport.
Alltfler ålänningar sparar regelbundet vilket avspeglar sig i ökad inlåning, plus sju procent för Nordea Åland jämfört med juni 2006. Detta inkluderar inte enheten Private Banking, som separat redovisar god tillväxt både när det gäller volym och produktsortiment för placerarkunder.
På finansieringssidan kan konstateras att efterfrågan på bolån fortfarande är hög, vilket avspeglar sig i en ökning av Nordea Ålands kreditstock med 6,1 procent under årets första sex månader eller med 12,7 procent jämfört med juni 2006. Detta sker trots fortsatt höjd räntenivå.
– Vi är noga med att gå igenom hur förändrade räntenivåer slår på privatekonomin och många kunder har därför valt att skydda sig mot överraskningar med hjälp av räntetak, fast ränta samt låneskydd på hela eller delar av låneportföljen, skriver kontorsdirektör Jan-Erik Rask.
Banken har även inrättat en sektorchef för privatkundssidan. Till denna tjänst har bankens mångårige finansieringschef Bo Helenius, 55, utnämnts med start den första augusti.
Till ny finansieringschef på företagssektorn har, i samband med ovanstående förändring, utnämnts ekon.mag. Peter Winberg, 26. Winberg har hittills ansvarat för bankens mindre företagskunder. (ab)